Je bekijkt nu Corona virus in de dierenartspraktijk

Corona virus in de dierenartspraktijk

 • Berichtcategorie:Uncategorized

Zo help je samen met je dierenarts om het Coronavirus te beperken

Ook dierenartsen willen graag verdere verspreiding van het Coronavirus voorkomen. Dit houdt in dat ook zij thuis zullen blijven bij klachten als hoesten, keelpijn of koorts. Zij doen hun best de praktijken zo lang mogelijk open te houden, maar de bezetting van de praktijken zal hier en daar noodgedwongen minimaal zijn. 

Dierenartspraktijken dienen volgens de huidige richtlijnen niet gesloten te worden. Dierenartsen hebben de taak om de gezondheid van dieren te verzekeren en toe te zien op wettelijk bestreden ziekten.

Aangezien het vermoedelijk over een langdurige crisis gaat, waarbij de huidige maatregelen nog aangescherpt of verlengd kunnen worden,  vragen we om begrip als dierenartsen standaard niet-spoedeisende afspraken, zoals vaccinaties, castratie, nagels knippen en gebitsreiniging, zouden uitstellen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde, echter als er striktere maatregelen genomen moeten worden zou dit toegepast kunnen worden. Op deze wijze blijft er meer ruimte over voor eventuele spoedgevallen. Voor zover mogelijk zal spoedeisende diergeneeskundige hulp beschikbaar zijn.

Wij vragen u om niet naar de praktijk te komen als u verkouden bent, hoest of koorts hebt. 

Verder is het advies om – als u toch naar de praktijk gaat – slechts 1 begeleider per dier mee te laten gaan, uiteraard geen hand te geven en de afstand tussen u en uw dierenarts op 1 meter te houden. Wij verzoeken u om ook deze afstand te houden tot de andere huisdiereigenaren in de praktijk. Vriendelijk verzoek om te pinnen in plaats van contant te betalen.

Laat we samen ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid opnemen!

Om gehoor te geven aan het verzoek van de overheid om verspreiding van COVID-19 in de dierenartsenpraktijk te voorkomen hebben we de volgende maatregelen genomen.

 • Indien de situatie erom vraagt, zullen we  waar mogelijk preventieve zorg uitstellen. Op dit moment is dat nog niet aan de orde
 • We werken strikt volgens afspraak, inloop is niet gewenst.
 • Indien de artsen niet beschikbaar zijn,  zullen we voorrang geven aan spoedeisende gevallen
 • Graag het verzoek aan  eigenaren om met maximaal 1 persoon naar de praktijk te komen
 • Aan de eigenaren:  alleen komen als u zelf geen klachten heeft of laat een ander het dier brengen 
 • Het verzoek om waar mogelijk uw handen te desinfecteren. Hiervoor zijn sprays beschikbaar in de praktijk. Geef geen handen en houd een gepaste afstand van elkaar (1 meter)
 • Het pinapparaat zal regelmatig schoongemaakt worden.
 • Bij voorkeur pinnen of betaling per factuur
 • We zullen zoveel mogelijk met vaste artsen per locatie werken.
 • We plannen (extra) tijd tussen de afspraken zodat er zo min mogelijk mensen in de wachtruimte zitten

De American Veterinary Medical Association (AVMA) meldt: ‘Virologen en meerdere internationale en nationale organisaties op het gebied van gezondheidszorg voor mens en dier zijn het erover eens dat er geen enkel bewijs is dat dieren COVID-19 kunnen krijgen of het virus kunnen overdragen op andere dieren of mensen.’ Autoriteiten op het gebied van gezondheidszorg raden het testen van huisdieren op SARS-CoV-2 niet aan, aangezien het virus in eerste instantie van mens tot mens wordt overgedragen. 

IDEXX heeft inmiddels duizenden monsters van honden en katten onderzocht tijdens de validatie van een veterinaire diagnostische test voor COVID-19. Er zijn geen positieve uitslagen bij huisdieren gevonden voor SARS-CoV-2, de coronavirusstam die verantwoordelijk is voor de uitbraak van COVID-19 onder mensen. De monsters die zijn gebruikt voor de ontwikkeling en validatie van de test, werden verkregen uit monsters die oorspronkelijk waren ingestuurd naar het IDEXX Laboratorium voor PCR-testen. 

Voor honden of katten die tekenen van luchtweginfectie vertonen, wordt aanbevolen om te testen op meer gangbare pathogenen van luchtwegaandoeningen.

Niettemin wordt uit voorzorg geadviseerd om de zorg voor huisdieren van patiënten met een COVID-19 infectie over te laten aan niet besmette personen en dienen besmette individuen het contact zo veel mogelijk te mijden. Honden kunnen gewoon uitgelaten worden en katten hoeven niet binnen gehouden te worden.

Gaat mijn geplande afspraak door?
Heeft u voor uw dier binnenkort een consult of een behandeling gepland op een onze poliklinieken? Vooralsnog gaat deze gewoon door. Mocht dit veranderen, dan nemen wij telefonisch contact met u op om u te informeren of de afspraak doorgaat. Neemt u niet op, dan spreken we een voicemail in.
 
Wilt u zelf een afspraak verzetten? Neem dan contact met ons op via:
 • Geurts Dierenklinieken 077-3823607  of info@dierenartsgeurts.nl
Mocht de situatie opnieuw wijzigen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.