Hoe werkt de dierenartspraktijk voor u?

Geurts Dierenklinieken is een kleinschalige en toegankelijk opgezette dierenartspraktijk. De artsen zijn werkzaam in  praktijk locaties in de stad en in de wijk. Op dit moment hebben we een vestiging in Blerick en in Tegelen.

Geurts dierenklinieken is geen onderdeel van een (internationale) keten. Doordat we zelfstandig zijn kunnen we u – ook als het probleem zich verplaatst naar de tweede lijn – onafhankelijk behandelen of doorverwijzen naar de beste laboratoria en specialisten die er zijn. Daarbij kunnen we putten uit een uitgebreid netwerk waar we zelf al jarenlange ervaringen mee hebben opgedaan!

Door deze intensieve samenwerking kan alles wat voor de patiënt zinvol en mogelijk is, worden aangeboden. In de klinieken zelf wordt gebruikt gemaakt van de meest moderne technieken en ondersteuning. Maar het belangrijkste is, dat u direct toegang heeft tot een goed samenwerkend team van dierenartsen!

Telefoon en e-mail voor afspraken en consulten handelt de dierenarts persoonlijk af. Dit is efficiënt en voorkomt misverstanden. Doordat we alleen met dierenartsen werken, heeft u altijd zelf rechtstreeks contact met de  dierenarts en deze kan zelfstandig tot een beslissing komen. Zo heeft u heeft meteen een helder beeld van wat er speelt.

Door deze werkwijze zijn wij in staat uw huisdier onze volle aandacht en beste zorg te geven!